Biểu mẫu, Hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội - nhà ở thu nhập thấp

6 văn bản

 • Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã họi cho người thu nhập thấp

  Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã họi cho người thu nhập thấp

  Tải xuống

  (66.5KB)

 • Mẫu hợp đồng thuê căn hộ cho người thu nhập thấp

  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ cho người thu nhập thấp

 • Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp

  Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp

  Tải xuống

  (65.5KB)

 • Mẫu giấy xác nhận về thực trạng về nhà ở của người thu nhập thấp

  Mẫu giấy xác nhận về thực trạng về nhà ở của người thu nhập thấp

  Tải xuống

  (28.5KB)

 • Mẫu xác nhận đối tượng và thu nhập thuê mua nhà ở xã hội

  Mẫu xác nhận đối tượng và thu nhập thuê mua nhà ở xã hội

 • Mẫu đơn đăng ký thuê mua nhà ở thu nhập thấp

  Mẫu đơn đăng ký thuê mua nhà ở thu nhập thấp