Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới

2 văn bản

  • Mẫu hợp đồng đặt cọc nhà đất công chứng

    1. Hợp đồng thuê nhà xưởng có giá trị lớn và nhiều điều khoản thỏa thuận chi tiết, phức tạp liên quan đến tiền điện, quyền sử dụng đường đi, sử dụng tài sản hiện có thì các bên nên thực hiện việc công chứng. Khi có các tranh chấp không phải về số tiền cọc mà liên quan đến các thỏa thuận liên quan đến vấn đề khác như vừa nên thì việc công chứng sẽ giúp hợp đồng đặt cọc trở thành chứng cứ mạnh mẽ cho việc giải quyết tranh chấp. 2. Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, thuê đất triển khai dự án cần được công chứng để khi công chứng hợp đồng thuê đất chính thức phòng công chứng có căn cứ để xác nhận ngay các thỏa thuận trong hợp đồng chính đồng thời việc sử dụng hợp đồng đặt cọc để thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư cũng dễ dàng hơn hợp đồng đặt cọc viết tay.

  • Mẫu hợp đồng đặt cọc nhà đất không công chứng

    Các giao dịch thuê nhà để ở, thuê văn phòng giá trị nhỏ thì hợp đồng đặt cọc thuê nhà chỉ cần viết tay hoặc đánh máy do các bên ký, đóng dấu. Bởi pháp luật thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng đặt cọc không công chứng đồng thời như thế cũng đủ làm căn cứ giải quyết các tranh chấp phát sinh.