Văn bản quy phạm pháp luật

7 văn bản

 • Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Số/Ký hiệu 11/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/03/2017 Người ký Nguyễn Đức Chung Trích yếu Về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội Phân loại Quyết định

  Tải xuống

  (1394KB)

 • Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ : Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019)

  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 06/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/02/2016 Người ký Võ Thành Thống Trích yếu Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015-2019) Cơ quan ban hành UBND TP Cần Thơ Phân loại Quyết định

 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Số/Ký hiệu 06/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/03/2017 Người ký Nguyễn Đức Chung Trích yếu Về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội Cơ quan ban hành UBND TP Hà Nội Phân loại Quyết định

 • Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Thuộc tính văn bản Số/Ký hiệu 19/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/03/2017 Người ký Lê Văn Khoa Trích yếu Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan ban hành UBND TP Hồ Chí Minh Phân loại Quyết định

 • Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang : Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017

  Số/Ký hiệu 51/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2016 Người ký Võ Anh Kiệt Trích yếu Về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Phân loại Nghị quyết

  Tải xuống

  (633.04KB)

 • Công văn số 705/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ : V/v sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý

  Số/Ký hiệu 705/TTg-NN Ngày ban hành 23/05/2017 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu V/v sáp nhập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và chi nhánh phát triển quỹ đất, giao UBND cấp huyện quản lý Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Công văn

  Tải xuống

  (135.22KB)

 • Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước

  Số/Ký hiệu 135/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 09/09/2016 Ngày có hiệu lực 15/11/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định

  Tải xuống

  (946.37KB)